Friderick de Klerk

Friderick de Klerk

Frederick Willem de Klerk po ukończeniu studiów uniwersyteckich został prawnikiem. Od 1978 r. pełnił kolejno wiele funkcji rządowych, m.in. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Oświaty Narodowej. W 1989 r. został obrany prezydentem Republiki Południowej Afryki. Ulegając naciskom wewnętrznym i zewnętrznym, de Klerk zaskoczył świat w 1990 r. uwolnieniem więźniów politycznych, a wśród nich Nelsona Mandeli. Zalegalizował też działalność partii politycznych, takich jak Afrykański Kongres Narodowy. Negocjacje pomiędzy Kongresem, Partią Narodową i innymi mniejszymi ugrupowaniami doprowadziły również do zniesienia apartheidu – systemu segregacji rasowej. Za to osiągnięcie de Klerk i Mandela zostali w 1993 r. uhonorowani pokojową Nagrodą Nobla.