Deng Xiaoping

Deng Xiaoping

Deng Xiaoping pochodził z bogatej rodziny. Członkiem partii komunistycznej został w latach 20., kiedy studiował we Francji. Później położył duże zasługi dla rewolucji chińskiej 1949 r. Do 1956 r. był jednym z przywódców w komunistycznych władzach, ale następne 20 lat były dla niego trudne, ponieważ nie zaakceptował skrajności w programie Mao Zedonga. W okresie tzw. rewolucji kulturalnej utracił wszelkie wpływy i był szykanowany. Na scenę polityczną wrócił w 1978 r., po śmierci Mao, i wkrótce stał się niekwestionowanym przywódcą chińskim. Przyczynił się do ożywienia gospodarki kraju i podniesienia poziomu życia ludności. Fabryki zaczęły produkować dobra użytkowe: ubiory, maszyny do szycia, rowery, odbiorniki telewizyjne, rolnicy mogli uprawiać ziemię na użytek własny, a nie -jak dotychczas – komuny. Deng zezwolił też na rozwój małych przedsiębiorstw prywatnych i złagodził wyjątkowo surową cenzurę prasy i telewizji.